11 februari 2020

Niet helemaal happy ...

Een tot over het wandelpad gevulde diepe greppel leek een waterplas ... nee geen verdere stormfoto's ...